LEZIONI

ENERGIA

 

Lezioni

Yoga Position 1

ENERGIA

LIVELLO MEDIO
ENERGIA

 

Hatha Dinamico

LEZIONE APERTA
ENERGIA

 

Vinyasa Flow